Panostus vaikuttavuuteen jatkuu – osallistu tutkimukseen

8.9.2020

“Älä osta valmennuksia. Osta vaikuttavuutta.” Jatkamme linjauksemme toteuttamista käynnistämällä Vaikuta ja Vaikutu -ohjelman.

Hanke koostuu kolmesta osasta:

1) Alkukartoitus: aiemmat tutkimustulokset -> haastattelut
2) Pähkinät: missä on onnistuttava? -> kriteerit -> mikä voisi estää?
3) Ratkaisut: vaikuttavuusmalli -> pilotointi -> lanseeraus -> hyöty uudistustilanteissa.

Haastattelukutsu

Valmennuksia käytetään organisaatioiden muutos- ja uudistumistilanteiden tukena yleisesti. Varsin vähän tiedetään kuitenkin siitä, millainen rooli valmennuksilla on muutoksen viemisessä käytäntöön ja miten valmennukset vaikuttavat muutoksen kohteena olevien arjen toimintaan.

Kutsummekin sinut osallistumaan haastattelututkimukseen, jonka tavoitteena on selvittää, millainen merkitys valmennusohjelmilla on organisaatioiden muutos- ja uudistumistilanteissa.

Toivomme haastatteluihin osallistujia eri puolilta organisaatiota: päättäjiä, esimiehiä ja henkilöstöä. Aiempi kokemus valmennusohjelmien käytöstä tai niihin osallistumisesta ei ole välttämätöntä.

Haastattelut toteuttaa ja analysoi VTT, KTM Soili Peltola. Kaikki haastattelut ovat luottamuksellisia. Tulokset raportoidaan kaavioina ja graafisina esityksinä, joista kenenkään henkilökohtaiset vastaukset tai henkilöllisyys eivät selviä. Tutkimuksen toimeksiantaja on ArtSense Oy.

Kaikki haastatteluihin osallistuneet saavat kattavan koosteen tutkimuksen päätuloksista jo ennen virallista tulosjulkistusta. 

Lisätietoja

Kimmo Huhtimo, p. 040 131 6628, Niina Nurminen, p. 050 327 6603