Lähestymistapamme vaikuttaa syvällisesti tunnetasolta sakka. Erottuva kulttuuri rakentuu yhteiselle tarinalle. Ilman vuorovaikutusvalmiuksia parhaatkaan aikomukset eivät lennä. Usein johtamisen kehittämisen ensimmäinen askel on johtoryhmävalmennus. Entä miten itsensä johtaminen johdetaan arkeen?

Johdon konsultointi

Johdon konsultointimme keskittyy erityisesti:

 • Asiakas- ja työyhteisökokemusta koskeviin uudistustilanteisiin
 • Kilpailu- ja erottuvuusstrategioihin
 • Asiakasymmärryksen syventämiseen
 • Vaikuttavan toimeenpanon parhaisiin käytäntöihin
 • Tukena ArtSensen vaikuttavuuden kehäksi kutsuttu malli

Johdon ja esimiesten valmennus

Valmennamme johtamista ja esimiestyötä mm. seuraavista teemoista:

 • Työyhteisön tarkoituksesta ja suunnasta viestiminen
 • Muutoksen johtaminen ja oma esimerkki
 • Valmentava esimiestyö
 • Erilaiset persoonat ja muutosroolit
 • Työyhteisön ristiriitatilanteet
 • Palautteen anto ja vastaanottaminen
 • Stressin hallinta ja purku

Tutustu myös

Miltä tuntuu olla asiakkaana? Entä työntekijänä? Olemme erikoistuneet asiakaskokemuksen johtamiseen ja työyhteisö- ja asiakaskokemuksen kehittämiseen kokonaisuutena. Taidelähtöiset valmennuksemme tekevät kohtaamistilanteet näkyviksi.

Miltä tuntuu olla töissä? Tämä ratkaisee omistautumisen, henkilöstön pysyvyyden ja asiakaskokemuksen. Kyse ei ole pelkästä viihtyvyydestä vaan toiminnan tarkoitusta toteuttavasta kulttuurista. Siksi huomioimme työyhteisö- ja asiakaskokemuksen kokonaisuutena.

Myynnissäkin erot tehdään vuorovaikutuksessa ja kohtaamistilanteissa. Oma persoona on laitettava peliin. Vaaditaan kuuntelua, asiakastarpeiden ymmärtämistä, esiintymis- ja neuvottelutaitoa.

Mikä on suuntamme ja kuinka merkitykselliseksi koemme sen? Autamme asiakkaitamme ihmiskeskeisen uudistumisohjelman eri vaiheissa suunnittelusta johtoryhmä- ja esimiesvalmennuksiin.

Vuorovaikutustaitojen merkitys on kasvanut entisestään tieto- ja asiantuntijayhteiskunnassa, jossa erottuvalle tasolle yltävät kohtaamistilanteet ovat kilpailuetu. Vuorovaikutustaitoja ei opita luennoilla, vaan kohtaamistilanteissa toisten ihmisten kanssa.