Tutkimusten mukaan 80-90 % organisaatioista on asettanut asiakaskokemuksen parantamisen keskeiseksi päämääräkseen. Erottautuminen vaatii yhä osuvampia valintoja ja vaikuttavampaa toimeenpanoa. Taloustutkimuksella teettämämme selvityksen (N=1012 vastaajaa) mukaan poikkeuksellisen hyvä ja mieleenjäävä asiakaskokemus vaatii onnistumista erityisesti “pehmeissä” vuorovaikutuksellissa asioissa.

Asiakaskokemuksen konsultointi

Keskitymme asiakaskokemuksen konsultoinnissamme erityisesti seuraaviin teemoihin:

  • Asiakaskokemuksen johtaminen ja mittaaminen
  • Asiakas- ja työyhteisökokemuksen johtaminen kokonaisuutena
  • Asiakasymmärryksen syventäminen
  • Erottuvuustekijöiden valinta
  • Asiakaslupausten määrittely
  • Asiakaskokemuksen kehittämisen roadmapin laatiminen
  • Johdon sparraus ja tuki

Vaikka konsultointimme lähtee linjavalinnoista, ohjaava periaatteemme on vaikuttavuus ja suora yhteys muutoksen johtamiseen ja arkeen. Ota yhteyttä ja kysy lisää CX for Sprinters -mallistamme.

Asiakaskokemuksen valmentaminen

Asiakaskokemus on tunne, joka välittyy vuorovaikutuksessa ihmisten välillä. Ohjeistukset ja tiedonjako eivät riitä, vaan kohtaamistilanteita on harjoiteltava käytännössä. Asiakaskohtaaminen on taitolaji, jossa jokainen voi kehittyä.

Valmennuksissamme työstämme mm. seuraavia teemoja:

• Asiakaskohtaaminen
• Erilaiset asiakkaat, persoonat ja vuorovaikutus
• Sisäinen asiakkuus ja saumaton yhteistyö
• Tilannetaju ja rohkeus
• Itsensä johtaminen
• Haastavat palvelutilanteet ja stressin purku
• Asiakaslähettiläsmalli

Omakohtainen kokemus havahduttaa asiakaskokemuksen merkitykseen ja takaa valmennuksen vaikuttavuuden.

Tutustu myös

Miltä tuntuu olla asiakkaana? Entä työntekijänä? Olemme erikoistuneet asiakaskokemuksen johtamiseen ja työyhteisö- ja asiakaskokemuksen kehittämiseen kokonaisuutena. Taidelähtöiset valmennuksemme tekevät kohtaamistilanteet näkyviksi.

Miltä tuntuu olla töissä? Tämä ratkaisee omistautumisen, henkilöstön pysyvyyden ja asiakaskokemuksen. Kyse ei ole pelkästä viihtyvyydestä vaan toiminnan tarkoitusta toteuttavasta kulttuurista. Siksi huomioimme työyhteisö- ja asiakaskokemuksen kokonaisuutena.

Myynnissäkin erot tehdään vuorovaikutuksessa ja kohtaamistilanteissa. Oma persoona on laitettava peliin. Vaaditaan kuuntelua, asiakastarpeiden ymmärtämistä, esiintymis- ja neuvottelutaitoa.

Mikä on suuntamme ja kuinka merkitykselliseksi koemme sen? Autamme asiakkaitamme ihmiskeskeisen uudistumisohjelman eri vaiheissa suunnittelusta johtoryhmä- ja esimiesvalmennuksiin.

Vuorovaikutustaitojen merkitys on kasvanut entisestään tieto- ja asiantuntijayhteiskunnassa, jossa erottuvalle tasolle yltävät kohtaamistilanteet ovat kilpailuetu. Vuorovaikutustaitoja ei opita luennoilla, vaan kohtaamistilanteissa toisten ihmisten kanssa.