Valmennusten toteutus

  • Työstettävät teemat valitaan asiakaskohtaisesti
  • Työtapa on toiminnallinen ja kokemuksellinen
  • Sisältää runsaasti käytännön harjoittelua
  • Ei powerpointteja tai fläppisulkeisia
  • Valitusta teemasta riippuen, kesto on ½- 3 pv/teema
  • Ryhmäkoko max. 18 henkeä.

ArtSense Maailmanpyörä

ArtSense Maailmanpyörän teemojen valinnassa on huomioitu erityisesti asiakaskokemus- ja työyhteisökokemuksen parantamisen kannalta keskeiset aiheet. Teemat vastaavat kysymykseen: ”Mihin on vaikutettava, jotta luomme erottuvaa asiakas- ja työyhteisökokemusta ja tuemme muutoksen johtamista?” Näin on tunnistettu 12 keskeistä valmennusmoduulia, esimerkiksi: kohtaamistilanteet, itsensä johtaminen, persoonatyypit ja vuorovaikutus, tiimit ja yhteistyö, haastavat tilanteet, johtajuus ja rohkeus.

Lähettiläsmalli

Joskus paras tapa edetä uudistumisessa on sisäisten valmentajien käyttö. Lähettiläsmallissa yhteisöstä valitaan ja valmennetaan oman toimensa ohella toimivia lähettiläitä, jotka edustavat uudistumista esimerkillään ja valmentavat arjen asiantuntijoina omissa yhteisöissään.

Valmentajat

Kokeneet pienryhmävalmentajamme ovat taiteilijoita ja pedagogeja, joilla on pitkä kokemus erilaisten ryhmien ohjaamisesta. Tutustu ArtSense-valmentajiin.