Se, mikä paperilla on selvää, voi osoittautua arjen kehitystyössä vaikeaksi. Miten luoda erottuva kohtaamiskulttuuri? Entä yhteinen käsitys siitä, mitä hyvä kohtaaminen oikeastaan on? Itsensä johtamisen valmiuksia odotetaan yhä enemmän, mutta miten luomme siihen edellytyksiä ja hallitun etenemisen?

Työyhteisökokemuksen konsultointi

Tavoitteellinen työyhteisökokemuksen parantaminen ei ole pelkkää työviihtyvyyden lisäämistä. Olennaista on määritellä yhteinen suunta ja vahvistaa sitä kohtaan koettua merkityksellisyyttä. Mikä on se yhteinen tarina, jota olemme toteuttamassa? Osallisuuden tunne ratkaisee, mutta miten päästä siinä post-it -lappuja ja mainostoimistoversioita pidemmälle?

Työyhteisökokemuksen valmentaminen

Työyhteisön kehittäminen kulttuuriin vaikuttavalla tavalla on pitkäjänteistä toimintaa. Kohtaamiselle ja vuorovaikutukselle on raivattava tilaa ja aikaa tavalla, jossa yhteinen jakaminen on mahdollista ja erilaisten ihmisten ajattelu- ja toimintatavat sekä tehtävänkuvat tulevat tutuiksi. Valmennuksissa yhteistyötä harjoitellaan käytännössä yhdessä toimimalla ja toisilta oppien. Sivutuotteena myös työhyvinvointi lisääntyy.

Valmennamme työyhteisökokemusta mm. seuraavista teemoista:

  • Työyhteisön tarkoitus ja yhteinen suunta
  • Erilaiset persoonat ja vuorovaikutus
  • Itsensä johtaminen ja vastuunkanto
  • Tiimit ja yhteistyö
  • Työyhteisön ristiriitatilanteet

Ota yhteyttä

Kimmo Huhtimo

Kimmo Huhtimo

Toimitusjohtaja, johdon konsultti

+358 40 131 6628

Kimmo auttaa ArtSensen asiakkaita muutostilanteiden johtamisessa. Hänet tunnetaan asiakas- ja työyhteisökokemuksen johtamisen osaajana ja pioneerina eri yritysten johtotehtävissä. ”Uudistumisen ei tarvitse olla pohjaan palanutta pakkopullaa. Taiteilijoiden osaaminen auttaa ihmiskeskeisessä ja vaikuttavassa muutoksessa.” Koulutukseltaan Kimmo on DI.

Tutustu myös

Miltä tuntuu olla asiakkaana? Entä työntekijänä? Olemme erikoistuneet asiakaskokemuksen johtamiseen ja työyhteisö- ja asiakaskokemuksen kehittämiseen kokonaisuutena. Taidelähtöiset valmennuksemme tekevät kohtaamistilanteet näkyviksi.

Miltä tuntuu olla töissä? Tämä ratkaisee omistautumisen, henkilöstön pysyvyyden ja asiakaskokemuksen. Kyse ei ole pelkästä viihtyvyydestä vaan toiminnan tarkoitusta toteuttavasta kulttuurista. Siksi huomioimme työyhteisö- ja asiakaskokemuksen kokonaisuutena.

Myynnissäkin erot tehdään vuorovaikutuksessa ja kohtaamistilanteissa. Oma persoona on laitettava peliin. Vaaditaan kuuntelua, asiakastarpeiden ymmärtämistä, esiintymis- ja neuvottelutaitoa.

Mikä on suuntamme ja kuinka merkitykselliseksi koemme sen? Autamme asiakkaitamme ihmiskeskeisen uudistumisohjelman eri vaiheissa suunnittelusta johtoryhmä- ja esimiesvalmennuksiin.

Vuorovaikutustaitojen merkitys on kasvanut entisestään tieto- ja asiantuntijayhteiskunnassa, jossa erottuvalle tasolle yltävät kohtaamistilanteet ovat kilpailuetu. Vuorovaikutustaitoja ei opita luennoilla, vaan kohtaamistilanteissa toisten ihmisten kanssa.