Konsultointimme perustuu laajaan kokemukseen uudistushankkeiden läpiviennistä. Teorioiden sijaan huomio on uudistusten käytäntöön viemisessä ja vaikuttavuudessa. Kyse ei ole dokumentointiharjoituksista vaan yhteisen ajattelun ja osallisuuden tilasta.

Aiheina voivat olla esimerkiksi

  • Muutoksen johtaminen
  • Asiakasymmärryksen syventäminen ja erottautumismahdollisuuksien tunnistaminen
  • Tavoitellun asiakaskokemuksen kiteyttäminen
  • Työyhteisö- ja asiakaskokemuksen yhdistävä roadmap
  • Asiakaskokemuksen mittaaminen ja johtaminen

Vaikuttavuuden kehä

Tarjoamme laajempien muutosohjelmien johtamisen ja seurannan tueksi ArtSensen vaikuttavuuden kehäksi kutsutun mallin. Mitä merkittävämpi uudistus on kyseessä, sitä varmemmin kyse ei ole pelkästään tiedonjaosta tai uusien taitojen opettelusta. Vaikuttavuuden kehä huomioi tämän seuraamalla myös asenteiden, uskomusten ja päämäärän herättämien tunteiden kehittymistä.

 

Mittausosioita ja välitehtäviä yhdistävä malli tarjoaa monipuolisen ja syväluotaavan kuvan uudistuksen etenemisestä. Malli nivoutuu uudistusohjelman osaksi asiakaskohtaisesti sovittavalla tavalla. Mallin suunnittelusta on vastannut tutkija, VTT, sosiaalipsykologi, KTM Soili Peltola.

Ota yhteyttä ja kysy lisää