Moderni myynti on kuuntelua, kohtaamista ja asiakkaan auttamista. Pelkkä tuoteosaaminen ei enää riitä, mutta mitä ratkaisumyynti vaatii arjessa? Entä miten toimia, kun ostajaksi sattuu omaan persoonaan nähden täysin vastakkainen henkilö? Myynti on kaikkien asia, mutta ”kaikki myyvät” on helpommin sanottu kuin tehty. Miten käännän asiantuntijaorganisaation asiakasta kohti?

Myynnin konsultointi

Konsultoimme myynnin kehittämistä ja johtamista mm. seuraavilla osa-alueilla:

 • Myynnin muutosohjelmien johtaminen
 • Siirtyminen tuotemyynnistä ratkaisumyyntiin
 • Myynti b2b-ympäristössä, asiantuntija myyjänä
 • Asiakasymmärryksen syventäminen: mitä asiakkaat arvostavat eniten? Mitkä ovat ostamisen esteet?
 • Asiakaskokemusajattelu myynnin vauhdittajana
 • Myynnin erottautumisstrategiat

Myynnin valmentaminen

Myynnin valmennus tapahtuu tositoimissa itsensä likoon laittaen. Kuivaharjoittelu turvallisessa ympäristössä takaa sen, että haastavampiinkin myyntitilanteisiin löytyy keinoja, joihin prosessit ja tuoteosaaminen eivät yksin riitä. Kysy myös esiintymistaidon valmennuksistamme.

Valmennamme myynnin kehittämistä mm. seuraavista teemoista:

 • Ammatillinen identiteetti ja myynti
 • Erilaiset persoonat ja vuorovaikutus
 • Rohkeus ja asiakkaan haastaminen
 • Kartoittava myyntimalli
 • Erottuva myyntitarina
 • Esiintymistaito

Tutustu myös

Miltä tuntuu olla asiakkaana? Entä työntekijänä? Olemme erikoistuneet asiakaskokemuksen johtamiseen ja työyhteisö- ja asiakaskokemuksen kehittämiseen kokonaisuutena. Taidelähtöiset valmennuksemme tekevät kohtaamistilanteet näkyviksi.

Miltä tuntuu olla töissä? Tämä ratkaisee omistautumisen, henkilöstön pysyvyyden ja asiakaskokemuksen. Kyse ei ole pelkästä viihtyvyydestä vaan toiminnan tarkoitusta toteuttavasta kulttuurista. Siksi huomioimme työyhteisö- ja asiakaskokemuksen kokonaisuutena.

Myynnissäkin erot tehdään vuorovaikutuksessa ja kohtaamistilanteissa. Oma persoona on laitettava peliin. Vaaditaan kuuntelua, asiakastarpeiden ymmärtämistä, esiintymis- ja neuvottelutaitoa.

Mikä on suuntamme ja kuinka merkitykselliseksi koemme sen? Autamme asiakkaitamme ihmiskeskeisen uudistumisohjelman eri vaiheissa suunnittelusta johtoryhmä- ja esimiesvalmennuksiin.

Vuorovaikutustaitojen merkitys on kasvanut entisestään tieto- ja asiantuntijayhteiskunnassa, jossa erottuvalle tasolle yltävät kohtaamistilanteet ovat kilpailuetu. Vuorovaikutustaitoja ei opita luennoilla, vaan kohtaamistilanteissa toisten ihmisten kanssa.