page contents

Jokainen vuosi yrittäjänä on hyppy tuntemattomaan ja juuri siinä on lajin hienous. Koskaan ei voi varmuudella tietää mitä tulee tapahtumaan, vaikka moni asia onkin yrittäjän omissa käsissä. Hetkeen ja mahdollisuuksiin havahtuminen on usein vain ohikiitävä välähdys, jonka äärelle kannattaa hetkeksi pysähtyä. Rohkeat toimivat kokemuksen tuomalla selkärankaimpulssilla. Jotkut kutsuvat sitä myös intuitioksi.

Kimmo Huhtimo tuli kohdalleni yllättäen kolme vuotta sitten. Toteutimme Mehiläisessä mittavaa asiakaskokemushanketta, jollaista ei oltu vielä nähty. Kimmo oli tuolloin asiakaskokemusjohtaja, joka etsi uudenlaista lähestymistapaa tunnekokemuksen valmentamiseen ja palkkasi taiteilijan. Kaksi vuotta elämästäni muutti yhteistyön kumppanuudeksi ja mullisti käsitykseni muutoksen mittakaavasta, mahdollisuuksista… ja insinööreistä. Päätimme laittaa hynttyyt yhteen vuosi sitten, jolloin ArtSense siirtyi uuteen aikaan.

Olen kiinnostunut ihmisistä ja kohtaamisista. Sen takia hakeuduin ammattiin, jossa tutkitaan ihmisen luontoa ja harjoitellaan kohtaamista korkeakoulussa. Hävittäjälentäjäkoulutuksen jälkeen Suomen kallein opinahjo valmisti näyttelijäksi, jonka ammattitaitoon kuuluvat mm. vuorovaikutus ja läsnäolon taito, tunteet ja tilannetaju, epävarmuuden sieto ja muutoksen hallinta, luova ongelmanratkaisukyky ja yhdessä tekeminen. Miksi nämä taidot, joita näyttämöllä tarvitaan, olisivat muita kuin niitä, joita ihminen tarvitsee työelämässä tai elämässä ylipäätään? Olen ”kohtaamisen maisteri”, mutta siinä lajissa ei tulla koskaan valmiiksi. Kyse on taitojen harjoittelemisesta ja soveltamisesta eri ympäristöihin, joissa yhteinen nimittäjä on ihminen.

”Kyse on rohkeudesta astua ulos tutusta ympäristöstä ja nähdä maailma toisin.”

Kohtaamisia ei ole liikaa ihmisten välillä. Sen takia perustin myöhemmin yrityksen. Halusin kyseenalaistaa sitä, että eri alan ammattilaiset, toimialat tai kulttuurit eivät pohjimmiltaan ymmärtäisi toisiaan ja jakaisi samankaltaisia kokemuksia työstä ja ihmisenä olemisesta. Voimme myös oppia toisiltamme yllättäviä näkökulmia, uusia työtapoja ja hyviä käytäntöjä. Taiteilijat hakevat inspiraatiota elämästä, luonnosta, taiteista ja yhteiskunnan eri kerroksista, mutta kukaan ei ole suojassa siiloutumiselta. Mielenkiintoiset ideat syntyvät yleensä jossakin muualla kuin suljetuissa kuppikunnissa tai yksin puurtamalla. Kyse on ajattelun yhdistämisestä ja yhdessä ajattelusta.

Yhdessä olemme enemmän, mutta osaammeko arvostaa tarpeeksi erilaisuutta yritysten ja tiimien sisällä? Sen takia yhtiökumppanini on tuotantotalouden diplomi-insinööri. Osaamisemme täydentävät toisiaan ja ArtSense voi toteuttaa tarkoitustaan yritysten ja yhteiskunnan uudistajana. Kimmo on silta liike-elämän ja minä taiteen suuntaan. Jossakin välissä tapahtuu se mitä kutsumme kohtaamiseksi. Se on tila ja aika, jossa rajat hämärtyvät ja muurit murtuvat uusien mahdollisuuksien tieltä. Kyse on rohkeudesta astua ulos tutusta ympäristöstä ja nähdä maailma toisin.

”Kun näemme itsemme toisessa, olemme jo perillä.”

Taide ja liike-elämä eivät ole joko- tai vaan sekä-että. Molemmat tarvitsevat kysymyksiä ja vastuksia, kehoa ja mieltä, tunnetta ja järkeä, epävarmuuden sietokykyä ja hallintaa, huvia ja hyötyä, joutenoloa ja tulosta.

Uskomme, että taiteilijoiden osaamisella on paljon annettavaa tässä muuttuvassa maailmassa, mutta niin on muillakin. Siitä syystä jaksamme intohimoisesti tehdä työtä ja kannustaa ihmisiä olemaan parhaita yhdessä. Viimekädessä uudistuminen tarkoittaa oman pään sisällä tapahtuvaa ajattelun, asenteiden ja uskomusten muutosta. Se on rohkeutta kuunnella sekä sydäntä että päätä, tehdä arvojensa mukaisia valintoja ja toimia niiden mukaan myös intuitioon luottaen.

Teatteri käsittelee ihmisen suhdetta itseensä, toisiinsa ja ympäristöönsä. Eläytymällä toisen näkökulmaan, voimme yrittää ymmärtää vähän paremmin itseämme ja päinvastoin. Kun näemme itsemme toisessa, olemme jo perillä.