page contents

KOKEMUKSELLISET VALMENNUKSET

Pelkkä tiedonjako ei riitä yhteisön toiminnan muutokseen. Uudistuminen ja tapojen ja tottumusten muuttaminen ovat kiinni tunteista ja tunteissa. Siksi pienryhmissä toteutettavat kokemukselliset valmennuksemme ovat toimintaa ja harjoituksia, joista syntyy omakohtainen ja yhteisöllinen kokemus.

Tyypillisiä valmennussisältöjä ovat asiakas- ja työyhteisökokemuksen ja esimiestyön kehittämiseen liittyvät teemat kuten kohtaamistilanteet, erilaiset persoonat ja vuorovaikutus sekä moniammatillinen yhteistyö tiimeissä ja tiimien välillä.

Kokemuksellisesti tapahtuva oppiminen on havainnointia, jakamista ja uusien oivallusten jäsentämistä. Kaikki aistit otetaan käyttöön ja keho osallistuu ajatteluun. Valmennukset tapahtuvat erilaista oppimista edistävissä tiloissa ilman pöytiä, powerpointteja ja posti-it-lappuja.